Powrót na stronę główną

Skontaktuj się z agentem

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo, z którym zamówiono kontakt (adresat zapytania), tj. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. lub Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. (adres siedziby spółek: Warszawa (02-305), Al. Jerozolimskie 142b). Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówionego kontaktu i udzielenia odpowiedzi. Przesłanie zapytania oznacza zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w powyższym celu przez adresata zapytania. Szczegółowe informacje o tym jak będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe znajdują się tutaj. Jeżeli w przyszłości chciałby Pan/Pani otrzymywać od wyżej wskazanych Towarzystw informacje dotyczące oferowanych przez nie produktów i usług, prosimy o zaznaczenie poniżej zgody na rejestrację w Bazie kontaktowej wybranego Towarzystwa/stw i wypełnienie formularza rejestracji.

Wyrażam zgodę na rejestrację moich danych osobowych w Bazie kontaktowej:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa/tw, któremu/ym udzieliłem w/w zgodę, informacji dotyczących własnych produktów i usług, w tym informacji handlowych, przekazywanych za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, a w przypadku wyboru komunikacji elektronicznej (e-mail lub SMS/MMS) także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

Zarejestrowanie się w Bazie kontaktowej wybranego Towarzystwa oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie przez nie Pana/Pani danych osobowych takich jak: dane podane w formularzu rejestracyjnym, informacje o produktach ubezpieczeniowych tego Towarzystwa, z których Pan/Pani korzystał/a lub korzysta oraz dane zebrane automatycznie podczas korzystania przez Pana/Panią z jego usług on line (np. portali i stron internetowych) we własnych celach marketingowych.

Towarzystwo, któremu udzielił Pan/Pani wyżej wskazaną zgodę będzie administratorem Pana/Pani danych osobowych (dalej jako "Administrator"). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w Bazie kontaktowej do czasu wycofania powyższej zgody na przetwarzanie danych, niezależnie od tego, czy w tym czasie będzie Pan/Pani korzystał/a, czy nie z ochrony ubezpieczeniowej Administratora. Szczegółowe informacje o tym jak będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe znajdują się tutaj. Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych może być odwołana w dowolnym momencie. W każdej chwili może Pan/Pani także zmienić swoją decyzję w zakresie preferowanej formy komunikacji. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem np. poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres jego siedziby. Proszę zwrócić uwagę, że skorzystanie prawa do wycofania zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań Administratora, które były prowadzone w oparciu o Pani/Pana zgodę jeszcze zanim została ona wycofana.

Kontakt z agentem

Ubezpieczenie dla studentów

 • Jesteś studentem kierunków medycznych?
 • Bierzesz udział w praktykach studenckich?
 • Planujesz udział w zagranicznych programach stypendialnych?

Pomyśl o swoim bezpieczeństwie

Skorzystaj z jedynej, niepowtarzalnej oferty ubezpieczeń dedykowanych studentom kierunków medycznych, i użyj

Suwaka INTER

Ciesz się pełną ochroną ubezpieczeniową tak długo, jak potrzebujesz

Kup ubezpieczenie Dowiedz się więcej

Pakiet INTER Student

OC dobrowolne – odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone innym:

 • w trakcie nauki w siedzibie szkoły
 • w trakcie krajowych lub zagranicznych praktyk studenckich
 • podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
 • podczas obstawy medycznej i imprez organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów
 • podczas jazdy na rowerze i amatorskiego uprawiania sportu

A także za szkody w mieniu, które do Ciebie nie należy:

 • w mieniu uczelni lub domu studenckiego, w którym mieszkasz
 • w mieniu podmiotu, w którym odbywasz praktyki
 • w wynajmowanym lokalu

Zakres terytorialny ubezpieczenia – cały świat.

Dokumenty do pobrania:

Profilaktyka poekspozycyjna – ubezpieczenie na wypadek zakażenia wirusami HIV i WZW.

 • Zwrot kosztów badań na obecność wirusów HIV lub WZW
 • Zwrot kosztów leków antyretrowirusowych
 • Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu zakażenia wirusem HIV lub WZW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • Świadczenie z tytułu śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku

Poczuj się bezpiecznie

1. Wypełnij formularz
2. Zamów i opłać ubezpieczenie
3. Ciesz się polisą

Wybierz zawód z listy

Użyj suwaka i wybierz okres na jaki chcesz się ubezpieczyć

Wybrany okres ubezpieczenia: 1 miesiąc
Pakiet pełenPakiet HIV/WZW
Dobrowolne OC

Ubezpieczenie chroniące Cię w czasie nauki i w życiu prywatnym

SG 25 000 / 25 000 euro

 • w trakcie nauki w siedzibie szkoły
 • w trakcie krajowych lub zagranicznych praktyk studenckich
 • podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
 • podczas obstawy medycznej i imprez organizowanych przez Uczelnię lub Samorząd Studentów
 • podczas jazdy na rowerze i amatorskiego uprawiania sportu
HIV/WZW

Ubezpieczenie chroniące Cię na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW

Badania na obecność wirusów HIV lub WZW

2 000,00zł

2 000,00zł

Koszt leków antyretrowirusowych HIV

5 000,00zł

7 500,00zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV

20 000,00zł

50 000,00zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW

20 000,00zł

20 000,00zł

NNW - Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

10 000,00zł

25 000,00zł

NNW - Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW

5 000,00zł

12 500,00zł

Cena
12,00 PLN
39,00 PLN
77,00 PLN
115,01 PLN
150,00 PLN
18,00 PLN
54,00 PLN
108,00 PLN
161,00 PLN
210,00 PLN
Pakiet pełen
Dobrowolne OC

Ubezpieczenie chroniące Cię w czasie nauki i w życiu prywatnym

SG 25 000 / 25 000 euro

 • w trakcie nauki w siedzibie szkoły
 • w trakcie krajowych lub zagranicznych praktyk studenckich
 • podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
 • podczas obstawy medycznej i imprez organizowanych przez Uczelnię lub Samorząd Studentów
 • podczas jazdy na rowerze i amatorskiego uprawiania sportu
HIV/WZW

Ubezpieczenie chroniące Cię na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW

Badania na obecność wirusów HIV lub WZW

2 000,00zł

Koszt leków antyretrowirusowych HIV

5 000,00zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV

20 000,00zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW

20 000,00zł

NNW - Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

10 000,00zł

NNW - Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW

5 000,00zł

Cena
12,00 PLN
39,00 PLN
77,00 PLN
115,01 PLN
150,00 PLN
Pakiet HIV/WZW
Dobrowolne OC

Ubezpieczenie chroniące Cię w czasie nauki i w życiu prywatnym

HIV/WZW

Ubezpieczenie chroniące Cię na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW

Badania na obecność wirusów HIV lub WZW

2 000,00zł

Koszt leków antyretrowirusowych HIV

7 500,00zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV

50 000,00zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW

20 000,00zł

NNW - Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

25 000,00zł

NNW - Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW

12 500,00zł

Cena
18,00 PLN
54,00 PLN
108,00 PLN
161,00 PLN
210,00 PLN

Podany PESEL jest nieprawidłowy.

Podany kod pocztowy jest nieprawidłowy.

Podany kod pocztowy jest nieprawidłowy.

Podany numer telefonu jest nieprawidłowy.

Podany adres email jest nieprawidłowy.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i go akceptuję.

Oświadczam, że otrzymałem, zapoznałem się i akceptuję treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, obowiązujących w dniu dzisiejszym, na podstawie których wnioskuję o zawarcie umowy.

Oświadczam, że zapoznałem się z Instrukcją o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące umowy ubezpieczenia, w zakresie rodzajów ryzyka objętych umową ubezpieczenia, warunków ochrony ubezpieczeniowej i wyłączeń z jej zakresu, zasad dotyczących finansowania ochrony ubezpieczeniowej oraz możliwych przyczyn odmowy wypłaty świadczenia.

Oświadczam, że podane przez mnie we wnioskopolisie dane są aktualne, prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zatajenia lub podania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. jest ograniczona zgodnie z art. 815 § 3 Kodeksu cywilnego. Zobowiązuję się informować Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B o wszystkich zmianach w wyżej wymienionych danych.

Zwalniam lekarzy, lekarzy dentystów oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, również w przypadku mojej śmierci oraz upoważniam je, aby udzieliły Towarzystwu Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, wymaganych informacji dotyczących stanu mojego zdrowia, nałogów oraz procesu leczenia, w szczególności w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku ubezpieczeniowym lub deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia (ocena ryzyka) i innych dokumentach oraz weryfikacji dokumentów wniesionych w celu realizacji świadczenia (podstawa prawna: art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r., o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Wyrażam również zgodę na weryfikację przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, wniesionych przeze mnie dokumentów (rachunki, zwolnienia i zaświadczenia lekarskie, karty choroby itp.) oraz dokumentów wydawanych przez placówki medyczne i osoby wykonujące zawód medyczny.

Oświadczam, że otrzymałam / otrzymałem informację dotyczącą procedury składania i rozpatrywania reklamacji w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska S.A., na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348) oraz sposobu i trybu rozpatrywania skarg i zażaleń, na podstawie art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844).

Wyrażam dobrowolnie zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia i jej realizacją, przesyłanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B lub podmioty, które na podstawie umowy współpracują z Towarzystwem w procesie realizacji umowy ubezpieczenia.

Wyrażam zgodę, aby Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A., gdy nie będzie już obowiązywała umowa/ochrona ubezpieczeniowa, nadal przetwarzało moje dane osobowe (z wyłączeniem szczególnych kategorii danych), we własnych celach marketingowych w ramach swojej Bazy kontaktowej.

Wyrażam zgodę, aby Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A udostępniło moje dane osobowe takie jak: jak: imiona, nazwisko, wiek, zawód, forma zatrudnienia, dane kontaktowe oraz informacje o rodzajach posiadanych w tym Towarzystwie ubezpieczeń do Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, w celu ich dalszego przetwarzania przez to Towarzystwo w ramach własnych działań marketingowych, co obejmuje m.in. profilowanie klientów w celu poznania ich potrzeb oraz przygotowania dla nich odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.* informacji handlowych poprzez urządzenia telekomunikacyjne, a w przypadku wyboru elektronicznej formy komunikacji (e-mail lub SMS/MMS), także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących.* Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. jest skuteczna jedynie w przypadku udzielenia zgody na udostępnienie danych do tego podmiotu w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.* informacji handlowych poprzez urządzenia telekomunikacyjne, a w przypadku wyboru elektronicznej formy komunikacji (e-mail lub SMS/MMS), także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących.* Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. jest skuteczna jedynie w przypadku udzielenia zgody na udostępnienie danych do tego podmiotu w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.* informacji handlowych poprzez urządzenia telekomunikacyjne, a w przypadku wyboru elektronicznej formy komunikacji (e-mail lub SMS/MMS), także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących.* Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. jest skuteczna jedynie w przypadku udzielenia zgody na udostępnienie danych do tego podmiotu w celach marketingowych.