Skontaktuj się z agentem


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo, z którym zamówiono kontakt (adresat zapytania), tj. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. lub Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. (adres siedziby spółek: Warszawa (02-305), Al. Jerozolimskie 142b). Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówionego kontaktu i udzielenia odpowiedzi. Przesłanie zapytania oznacza zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w powyższym celu przez adresata zapytania. Szczegółowe informacje o tym jak będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe znajdują się tutaj. Jeżeli w przyszłości chciałby Pan/Pani otrzymywać od wyżej wskazanych Towarzystw informacje dotyczące oferowanych przez nie produktów i usług, prosimy o zaznaczenie poniżej zgody na rejestrację w Bazie kontaktowej wybranego Towarzystwa/stw i wypełnienie formularza rejestracji.

  Wyrażam zgodę na rejestrację moich danych osobowych w Bazie kontaktowej:

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa/tw, któremu/ym udzieliłem w/w zgodę, informacji dotyczących własnych produktów i usług, w tym informacji handlowych, przekazywanych za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, a w przypadku wyboru komunikacji elektronicznej (e-mail lub SMS/MMS) także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

  Zarejestrowanie się w Bazie kontaktowej wybranego Towarzystwa oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie przez nie Pana/Pani danych osobowych takich jak: dane podane w formularzu rejestracyjnym, informacje o produktach ubezpieczeniowych tego Towarzystwa, z których Pan/Pani korzystał/a lub korzysta oraz dane zebrane automatycznie podczas korzystania przez Pana/Panią z jego usług on line (np. portali i stron internetowych) we własnych celach marketingowych.

  Towarzystwo, któremu udzielił Pan/Pani wyżej wskazaną zgodę będzie administratorem Pana/Pani danych osobowych (dalej jako "Administrator"). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w Bazie kontaktowej do czasu wycofania powyższej zgody na przetwarzanie danych, niezależnie od tego, czy w tym czasie będzie Pan/Pani korzystał/a, czy nie z ochrony ubezpieczeniowej Administratora. Szczegółowe informacje o tym jak będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe znajdują się tutaj. Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych może być odwołana w dowolnym momencie. W każdej chwili może Pan/Pani także zmienić swoją decyzję w zakresie preferowanej formy komunikacji. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem np. poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres jego siedziby. Proszę zwrócić uwagę, że skorzystanie prawa do wycofania zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań Administratora, które były prowadzone w oparciu o Pani/Pana zgodę jeszcze zanim została ona wycofana.

  Ubezpieczenia dla Ratowników Medycznych

  • Jesteś ratownikiem medycznym?
  • Czy w swojej pracy jesteś narażony na atak ze strony agresywnego pacjenta?
  • Odpowiadasz za uszkodzenie karetki lub sprzętu medycznego?

  Pomyśl o swoim bezpieczeństwie

  Skorzystaj z jedynej, niepowtarzalnej oferty ubezpieczeń dedykowanych ratownikom medycznym, i ciesz się pełną ochroną ubezpieczeniową.

  INTER Ratownik Medyczny
  Dobrowolna Odpowiedzialność Cywilna
  • 50 000 euro / 50 000 euro z rozszerzeniem odpowiedzialność za szkody w karetkach
  wyświetl szczegóły
  Szkody w karetkach i ruchomościach osób trzecich
  • 5 000 euro / 5 000 euro
  Naruszenie praw pacjenta
  • NIE
  Szkody w nieruchomościach osób trzecich
  • TAK
  Szkody w mieniu pacjenta
  • TAK
  Ochrona Prawna
  • Ochrona zawodu
  wyświetl szczegóły
  Suma ubezpieczenia
  • 100 000 zł
  Życie zawodowe
  • TAK
  Wypadki komunikacyjne
  • TAK
  Życie prywatne
  • NIE
  Wideoporady prawne
  • NIE
  Ochrona HIV/WZW
  • Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z rozszerzeniem o klauzulę agresji pacjenta
  wyświetl szczegóły
  Klazula agresji pacjenta
  • 1 000 zł / 2 000 zł
  Badania na obecność wirusów HIV lub WZW
  • 1 500 zł
  Koszt leków antyretrowirusowych HIV
  • 3 500 zł
  Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV
  • 20 000 zł
  Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW
  • 10 000 zł
  Wypłata z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków
  • NIE
  wyświetl szczegóły
  Wypłata z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • NIE
  Wypłata z tytułu śmierci w skutek NNW
  • NIE
  INTER Ratownik Medyczny Plus
  Dobrowolna Odpowiedzialność Cywilna
  • 200 000 euro / 200 000 euro z rozszerzeniem odpowiedzialność za szkody w karetkach i naruszenie praw pacjenta
  wyświetl szczegóły
  Szkody w karetkach i ruchomościach osób trzecich
  • 5 000 euro / 5 000 euro
  Naruszenie praw pacjenta
  • 5 000 euro / 25 000 euro
  Szkody w nieruchomościach osób trzecich
  • TAK
  Szkody w mieniu pacjenta
  • TAK
  Ochrona Prawna
  • Ochrona zawodu i życia prywatnego
  wyświetl szczegóły
  Suma ubezpieczenia
  • 100 000 zł
  Życie zawodowe
  • TAK
  Wypadki komunikacyjne
  • TAK
  Życie prywatne
  • TAK
  Wideoporady prawne
  • TAK
  Ochrona HIV/WZW
  • Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z rozszerzeniem o klauzulę agresji pacjenta. Wyższe limity odpowiedzialności.
  wyświetl szczegóły
  Klazula agresji pacjenta
  • 1 000 zł / 2 000 zł
  Badania na obecność wirusów HIV lub WZW
  • 2 000 zł
  Koszt leków antyretrowirusowych HIV
  • 5 000 zł
  Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV
  • 20 000 zł
  Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW
  • 10 000 zł
  Wypłata z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków
  • TAK
  wyświetl szczegóły
  Wypłata z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • 10 000 zł
  Wypłata z tytułu śmierci w skutek NNW
  • 5 000 zł
  INTER Ratownik Medyczny
  Dobrowolna Odpowiedzialność Cywilna
  • 50 000 euro / 50 000 euro
  wyświetl szczegóły
  Naruszenie praw pacjenta
  • NIE
  Szkody w mieniu pacjenta
  • TAK
  Szkody w mieniu pacjenta
  • TAK
  Ochrona Prawna
  • Ochrona zawodu
  wyświetl szczegóły
  Suma ubezpieczenia
  • 100 000 zł
  Życie zawodowe
  • TAK
  Wypadki komunikacyjne
  • TAK
  Życie prywatne
  • NIE
  Wideoporady prawne
  • NIE
  Ochrona HIV/WZW
  • Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z rozszerzeniem o klauzulę agresji pacjenta
  wyświetl szczegóły
  Klazula agresji pacjenta
  • 1 000 zł / 2 000 zł
  Badania na obecność wirusów HIV lub WZW
  • 1 500 zł
  Koszt leków antyretrowirusowych HIV
  • 3 500 zł
  Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV
  • 20 000 zł
  Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW
  • 10 000 zł
  Wypłata z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków
  • NIE
  wyświetl szczegóły
  Wypłata z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • NIE
  Wypłata z tytułu śmierci w skutek NNW
  • NIE
  INTER Ratownik Medyczny Plus
  Dobrowolna Odpowiedzialność Cywilna
  • 200 000 euro / 200 000 euro z rozszerzeniem odpowiedzialność za szkody w karetkach i naruszenie praw pacjenta
  wyświetl szczegóły
  Naruszenie praw pacjenta
  • 5 000 euro / 25 000 euro
  Szkody w nieruchomościach osób trzecich
  • TAK
  Szkody w mieniu pacjenta
  • TAK
  Ochrona Prawna
  • Ochrona zawodu i życia prywatnego
  wyświetl szczegóły
  Suma ubezpieczenia
  • 100 000 zł
  Życie zawodowe
  • TAK
  Wypadki komunikacyjne
  • TAK
  Życie prywatne
  • TAK
  Wideoporady prawne
  • TAK
  Ochrona HIV/WZW
  • Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z rozszerzeniem o klauzulę agresji pacjenta. Wyższe limity odpowiedzialności.
  wyświetl szczegóły
  Klazula agresji pacjenta
  • 1 000 zł / 2 000 zł
  Badania na obecność wirusów HIV lub WZW
  • 2 000 zł
  Koszt leków antyretrowirusowych HIV
  • 5 000 zł
  Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV
  • 20 000 zł
  Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW
  • 10 000 zł
  Wypłata z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków
  • TAK
  wyświetl szczegóły
  Wypłata z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • 10 000 zł
  Wypłata z tytułu śmierci w skutek NNW
  • 5 000 zł

  Podany PESEL jest nieprawidłowy.

  Podany numer NIP jest nieprawidłowy.

  Podany kod pocztowy jest nieprawidłowy.

  Podany kod pocztowy jest nieprawidłowy.

  Podany numer telefonu jest nieprawidłowy.

  Podany adres email jest nieprawidłowy.

  Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i go akceptuję.

  Oświadczam, że otrzymałem, zapoznałem się i akceptuję treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, obowiązujących w dniu dzisiejszym, na podstawie których wnioskuję o zawarcie umowy.

  Oświadczam, że zapoznałem się z Instrukcją o przetwarzaniu danych osobowych

  Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące umowy ubezpieczenia, w zakresie rodzajów ryzyka objętych umową ubezpieczenia, warunków ochrony ubezpieczeniowej i wyłączeń z jej zakresu, zasad dotyczących finansowania ochrony ubezpieczeniowej oraz możliwych przyczyn odmowy wypłaty świadczenia.

  Oświadczam, że podane przez mnie we wnioskopolisie dane są aktualne, prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zatajenia lub podania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. jest ograniczona zgodnie z art. 815 § 3 Kodeksu cywilnego. Zobowiązuję się informować Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B o wszystkich zmianach w wyżej wymienionych danych.

  Zwalniam lekarzy, lekarzy dentystów oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, również w przypadku mojej śmierci oraz upoważniam je, aby udzieliły Towarzystwu Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, wymaganych informacji dotyczących stanu mojego zdrowia, nałogów oraz procesu leczenia, w szczególności w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku ubezpieczeniowym lub deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia (ocena ryzyka) i innych dokumentach oraz weryfikacji dokumentów wniesionych w celu realizacji świadczenia (podstawa prawna: art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r., o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

  Wyrażam również zgodę na weryfikację przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, wniesionych przeze mnie dokumentów (rachunki, zwolnienia i zaświadczenia lekarskie, karty choroby itp.) oraz dokumentów wydawanych przez placówki medyczne i osoby wykonujące zawód medyczny.

  Oświadczam, że otrzymałam / otrzymałem informację dotyczącą procedury składania i rozpatrywania reklamacji w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska S.A., na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348) oraz sposobu i trybu rozpatrywania skarg i zażaleń, na podstawie art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844).

  Wyrażam dobrowolnie zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia i jej realizacją, przesyłanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B lub podmioty, które na podstawie umowy współpracują z Towarzystwem w procesie realizacji umowy ubezpieczenia.

  Wyrażam zgodę, aby Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A., gdy nie będzie już obowiązywała umowa/ochrona ubezpieczeniowa, nadal przetwarzało moje dane osobowe (z wyłączeniem szczególnych kategorii danych), we własnych celach marketingowych w ramach swojej Bazy kontaktowej.

  Wyrażam zgodę, aby Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A udostępniło moje dane osobowe takie jak: jak: imiona, nazwisko, wiek, zawód, forma zatrudnienia, dane kontaktowe oraz informacje o rodzajach posiadanych w tym Towarzystwie ubezpieczeń do Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, w celu ich dalszego przetwarzania przez to Towarzystwo w ramach własnych działań marketingowych, co obejmuje m.in. profilowanie klientów w celu poznania ich potrzeb oraz przygotowania dla nich odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.* informacji handlowych poprzez urządzenia telekomunikacyjne, a w przypadku wyboru elektronicznej formy komunikacji (e-mail lub SMS/MMS), także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących.* Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. jest skuteczna jedynie w przypadku udzielenia zgody na udostępnienie danych do tego podmiotu w celach marketingowych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.* informacji handlowych poprzez urządzenia telekomunikacyjne, a w przypadku wyboru elektronicznej formy komunikacji (e-mail lub SMS/MMS), także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących.* Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. jest skuteczna jedynie w przypadku udzielenia zgody na udostępnienie danych do tego podmiotu w celach marketingowych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.* informacji handlowych poprzez urządzenia telekomunikacyjne, a w przypadku wyboru elektronicznej formy komunikacji (e-mail lub SMS/MMS), także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących.* Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. jest skuteczna jedynie w przypadku udzielenia zgody na udostępnienie danych do tego podmiotu w celach marketingowych.