Formularz zgłaszania reklamacji

dodaj załącznik max 10mb

Załącznikami mogą być pliki graficznie lub tekstowe, o rozszerzeniach: jpg, jpeg, gif, png, pdf, txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx nie przekraczające łącznie 10 MB.

Składam wniosek o udzielenie odpowiedzi na reklamację:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. lub Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. których siedziba znajduje się przy Al. Jerozolimskich 142B, 02-305 Warszawa, przy czym administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie tylko ta z wyżej wskazanych Spółek, która będzie właściwa ze względu na treść zgłoszonej reklamacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu rozpatrzenia i realizacji zgłoszonej reklamacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia i realizacji reklamacji. Szczegółowe informacje o tym jak będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe znajdują się tutaj